Pytania i odpowiedzi

65. Interpretacja tablic obciążalności kabli

(Musiał E.: Mies. INPE nr 181 s. 3-17)

64. Kłopoty z projektem przebudowy zasilania niedużego zakładu

(Musiał E.: Mies. INPE nr 180 s. 85-88)

63. Podważenie i unieważnienie protokołu sprawdzenia odbiorczego instalacji elektrycznej

(Musiał E.: Mies. INPE nr 180 s. 82-84)

62. W sprawie zakładowych uprawnień budowlanych telekomunikacyjnych

(Mies. INPE nr 178 s. 78-79)

61. W sprawie pomiarów natężenia oświetlenia

(Mies. INPE nr 178 s. 78)

60. W sprawie obowiązków projektanta w świetle ustawy Prawo budowlane

(Mies. INPE nr 178 s. 76-78)

59. W sprawie uprawnień budowlanych kolejowych

(Mies. INPE nr 175-176 s. 75)

58. Z interpretacji przepisów rozdziału 8a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie WT

(Mies. INPE nr 175-176 s. 75-81)

57. Jeszcze o normalizacji krajowej, europejskiej i międzynarodowej

(Mies. INPE nr 175-176 s. 82-84)

56. Niedopuszczalny przypadek opracowania projektu przez nieuprawnionych autorów

(Mies. INPE nr 168 s. 104)

55. W sprawie ochrony przeciwporażeniowej w linii oświetlenia ulicznego

(Pawelec M.: Mies. INPE nr 166 s. 83)

54. W sprawie Praktyki Wykonawstwa Elektroenergetycznego w budownictwie

(Broj J.: Mies. INPE nr 166 s. 81)

53. W sprawie układania kabli w piaskach

(Przychodny Z.: Mies. INPE nr 166 s. 81)

52. Odpowiedzi na pytania dotyczące współdziałania układów TN i TT.

(Musiał E.: Mies. INPE nr 162-163 s. 69-78)

51. Od p. W. z Radziechowa w sprawie zabezpieczeń przedlicznikowych żądanych przez niektóre Zakłady Energrtyczne.

50. Od p. P.G. w sprawie modernizacji instalacji elektrycznych w bloku mieszkalnym.

49. Od p. G.K. w sprawie pozwolenia na montaż ogniw fotowoltaicznych na obiektach budowlanych.

(Mies. INPE nr 156 s. 80)

48. Zamieszczone w nr 156 INPE:

W sprawie artykułu dotyczącego kontroli stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia - Stanisław Czapp (str. 79)

47. Od p. W.J. dotyczący "Uwag do zeszytu 23" -> zobacz Aneks do 23 Zeszytu "Podręcznika..."

(Mies. INPE nr spec. - czerwiec 2012r. s. 3)

46. Od p. A.S. w sprawie wzorcowania i sprawdzania mierników.

(Mies. INPE nr 153 s. 90-91)

45. Zamieszczone w nr 150 INPE:

W sprawie pomiaru impedancji pętli zwarciowej w układzie TN z wyłącznikami różnicowoprądowymi o IΔn ≤ 500 mA (str. 71)

44. Zamieszczone w nr 146-147 INPE:

W sprawie spisów treści Miesięcznika INPE - pisze p. A. Sikorski (str. 107)

Z troską o jakość dostępnej wiedzy technicznej - pisze Pan J. Broj (str. 107-108)

O nadawaniu uprawnień eksploatacyjnych E i D, szkoleniach i nie tylko - pisze „Pablo" (str. 108-110)

W sprawie uprawnień budowlanych - pisze Pan S. Kapczuk (str. 110-111)

W sprawie statusu prawnego Normy SEP-E-004 pisze Pan T. Fajdek (str. 111)

W sprawie Instalacji elektrycznych w systemie KNX/EIB pisze Pan R. Chełstowski (str. 111-112)

Z seminarium w Bydgoszczy - pytania z sali (str. 112-113)

43. Zamieszczone w nr 138 INPE:

Sprawdzenie stanu wyłączników różnicowoprądowych - Edward Musiał (str. 67-72)

Dodatkowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub prysznic - Witold Jabłoński (str. 73-80)

42. Kto to jest laik?
Musiał E.: List Pana Andrzeja Kasprzaka. Miesięcznik SEP INPE, 2010, nr 131, s. 116-118.

41. Co z pojęciem „wewnętrzna linia zasilająca”?
Musiał E.: List Pana Piotra Jakubca. Miesięcznik SEP INPE, 2010, nr 131, s. 118-120.

40. Połączenia wyrównawcze i nieprawidłowości w wykonawstwie budowlanym
Musiał E.: List J. Broja w sprawie ochrony przeciwporażeniowej i nieprawidłowości w wykonawstwie budowlanym. Miesięcznik SEP INPE, 2010, nr 131, s. 112-116.

39. Zamieszczone w nr 131 INPE:

Uwagi do Zeszytu 23 "Podręcznika INPE dla Elektryków" -> zobacz Aneks do 23 Zeszytu "Podręcznika..."

38. Odpowiedzi na pytania dotyczące sprawdzania stanu ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi
Miesięcznik SEP INPE, 2009, nr 116, s. 91-100 oraz nr 118-119, s. 103-106.

37. Zamieszczone w nr 112-113 INPE:

Terminologia w opisie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych (str. 109)

Jeszcze raz o odporności trasy kablowej w korytkach kablowych (str. 110-112)

Rezystywność obliczeniowa gruntu jako podstawa obliczenia największej rezystancji uziemienia ochronnego (str. 115-124)

36. Od p. K.W. w sprawie wyposażenia obiektów elektroenergetycznych w sprzęt ochronny.

(Mies. INPE nr 112-113 s. 108)

35. Zamieszczone w nr 112-113 INPE:

Zagadnienia rezystancji uziomów w gruncie przemarzniętym - Józef Wysocki (str. 113-114)

34. Zamieszczone w nr 109 INPE:

Czy jest to przewód neutralny? (str. 71-72)

Rejestr poleceń pracy na czynnych urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych (str. 72-73)

Odporność ogniowa trasy kablowej w korytkach kablowych (str. 73-74)

Jaki kabel w instalacji PWP? (str. 74-75)

33. Zamieszczone w nr 108 INPE:

Jeszcze raz w sprawie zabezpieczeń przedlicznikowych żądanych przez niektóre zakłady energetyczne (str. 78-81)

32. Zamieszczone w nr 107 INPE (zgłoszone przed i po szkoleniu dla członków Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Bydgoszcz - Toruń -Włocławek, 25-26 kwietnia 2008 R. - odpowiedzi Edward Musiał):

W sprawie obciążalności przewodów wg PN-IEC 60364-5-523:2001 (str. 62)

W sprawie zasad zabezpieczania przewodów od przeciążeń (str. 64)

W sprawie zbiorczego zestawienia wymagań dotyczących obciążalności i skorelowanych z nimi zabezpieczeń przewodów (str. 67)

W sprawie obciążalności przewodów ułożonych na ścianach (str. 68)

W sprawie zabezpieczeń przedlicznikowych określanych przez niektóre zakłady energetyczne w warunkach przyłączeniowych (str. 68)

W sprawie obciążenia przewodu neutralnego przy odbiornikach nieliniowych (str. 71)

W sprawie przypadków upalania się przewodu neutralnego w głównych rozdzielnicach w budynkach (str. 75)

W sprawie inicjacji awarii rozdzielnic przez przegrzane przewody - Edward Musiał (str. 76)

31. Od p. W.B. w sprawie obostrzeń w linii napowietrznej 15 kV o przewodach niepełnoizolowanych.

(Mies. INPE nr 97 s. 74)

30. Od p. S.W. (ochr. przeciwporażeniowa w sieci TN-C zasilanej z agregatu prądotwórczego).

(Mies. INPE nr 97 s. 73)

29. Od p. L.P. (prąd załączeniowy lamp).

(Mies. INPE nr 97 s. 72)

28. Od p. M. z Konina (wyłączniki różnicowoprądowe w obwodach oświetlenia dróg i ulic).

(Mies. INPE nr 97 s. 72)

27. Od p. K.G. (Inst. elektryczne na placu budowy).

(Mies. INPE nr 97 s. 72)

26. Od p. J.Z. (Inst. ochrony odgromowej budynków).

(Mies. INPE nr 97 s. 72)

25. Od p. T.S. w sprawie ochrony odgromowej i obciążalności cieplnej.

(Mies. INPE nr 97 s. 68)

24. Zamieszczone w nr 88-89 INPE:

Czy kierujący zespołem pracowników kwalifikowanych może być jednocześnie dopuszczającym? (str. 116-117)

23. Od p. J.K. w sprawie artykułu "Systemy połączeń wyrównawczych - czy obejmować nimi metalowe krany..." w "Elektroinfo" nr 10/2005.

(Mies. INPE nr 80-81 s. 107-109)

22. Zamieszczone w nr 70 INPE:

W sprawie Polskich Norm dotyczących sprzętu ochronnego (str. 78-79)

21. Zamieszczone w nr 65 INPE:

W sprawie wątpliwości interpretacyjnych postanowień normy PN-IEC 60364 (str. 73-80)

W sprawie prac kontrolno-pomiarowych (str. 80-88)

20. Zamieszczone w nr 57 INPE:

W sprawie prac kontrolno-pomiarowych(str. 98-100)

19. Zamieszczone w nr 54 INPE:

W sprawie przekroju przewodów neutralnych (str. 93-94)

W sprawie interpretacji pojęcia „przyłącze elektroenergetyczne”(str. 94-96)

18. Zamieszczone w nr 51 INPE:

W sprawie art. prof. Henryka Markiewicza „Niezawodność dostawy i jakość energii elektrycznej jako kryteria wyznaczające sposoby zasilania odbiorców i wykonania instalacji elektrycznych” (str. 109-110)

17. Zamieszczone w nr 50 INPE:

W sprawie zakresu i częstotliwości wykonywania badań okresowych urządzeń ręcznych o napędzie elektrycznym (str. 100-102)

W sprawie świadectw kwalifikacyjnych „E” (str. 102-106)

W sprawie pomiarów systemów uziomowych w tele- i radiokomunikacji (str. 106-107)

16. Zamieszczone w nr 45 INPE:

Urządzenia zabezpieczające „o działaniu natychmiastowym” (str. 51-52)

Pomiar rezystancji uziemienia (str. 53-56)

Absurdalne warunki przyłączania odbiorcy do sieci elektroenergetycznej (str. 57-58)

Punkty sprzedaży Polskich Norm (str. 58)

15. Zamieszczone w nr 44 INPE:

Jeszcze raz w sprawie ochrony przeciwporażeniowej w obwodzie suwnicy (str. 83-85)

Uprawnienia do projektowania przyłączy elektrycznych i kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych (str. 85-86)

14. Urządzenia zabezpieczające „o działaniu natychmiastowym”

Biul. SEP INPE, 2002, nr 45, s. 51-52.

13. Pomiar rezystancji uziemienia
Biul. SEP INPE, 2002, nr 45, s. 53-56.

12. Sprawdzanie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania w obwodzie zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym
Biul. SEP INPE 2001, nr 42, s. 50-55.

11. Ochrona przeciwporażeniowa na placu budowy
Biul. SEP INPE, 2001, nr 42, s. 45-50.

10. Ochrona przeciwporażeniowa słupowych opraw ulicznych
Biul. SEP INPE, 2001, nr 41, s. 86-87.

9. Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy
Biul. SEP INPE, 2001, nr 41, s. 80-85.

8. Zamieszczone w nr 41 INPE:

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy (str. 80-85)

Ochrona Przeciwporażeniowa słupowych opraw ulicznych (str. 86-87)

7. Zamieszczone w nr 40 INPE:

Sprawa projektowanych zmian przepisów elektrycznych w Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania”…(str. 82)

Normy i przepisy instalacji elektrycznych w sali operacyjnej. (str. 82-83)

Badania odbiorcze i eksploatacyjne instalacji i urządzeń elektrycznych (str.83-84) -> zobacz też Aneks do 23 Zeszytu "Podręcznika..."

6. Zamieszczone w nr 36 INPE:

Problemy interpretacyjne rozporządzenia MG w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (str. 81-83)

Współczynniki poprawkowe do zamierzonych rezystancji uziemień (str. 84-87)

PN-IEC 60364-Wątpliwości i pytania czytelników (str. 87)

5. Zamieszczone w nr 33 INPE:

W sprawie przepisów ochrony odgromowej w aspekcie odporności urządzeń elektrycznych i elektronicznych na działanie napięć i prądów udarowych (str. 68)

PNE-/E-05009 a przepisy ochrony przeciwporażeniowej w sieciach elektroenergetycznych (str. 68-69)

4. Zamieszczone w nr 26 INPE:
Wybrane problemy ochrony przeciwporażeniowej w pytaniach i odpowiedziach Musiał E., 1999r., Biul. INPESEP Nr 26, (str. 18-28)

Na czym polega różnica między układem TN a dawnym zerowaniem? (str. 18-21)

Na czym polega różnica pomiędzy systemem TT a uziemieniem ochronnym? (str.21-22)

Dlaczego nie można stosować w tej samej sieci niskiego napięcia uziemienia ochronnego i zerowania? (str. 22-25)

Czy w sieci z uziemieniem ochronnym (TT) przy remoncie kapitalnym sieci niskiego napięcia bez jakichkolwiek prac instalacyjnych w zasilanych budynkach dla utrzymania właściwych parametrów uziemienia ochronnego można wykonać w ziemi połączenia uziomu ochronnego bednarką i kablem z uziemieniem roboczym? Ochroną przeciwporażeniową objęte będą metalowe skrzynki złączone. Uzyskuje się w ten sposób układ podobny do zerowania (str. 26)

Dlaczego w instalacji TN można stosować przekrój przewodu PEN dopiero od przekroju S=10 mm2? (str. 27)

Instrukcje obsługi wszystkich mierników impedancji pętli zwarciowej rozszerzają zakres ich stosowania na pomiar rezystancji uziemienia uziemień ochronnych. Większość przyrządów elektronicznych operuje prądem pomiarowym rzędu od kilkudziesięciu miliamperów do 1 A. Rzeczywiste prądy zwarciowe osiągają wartość 100÷700 A. Tak duże natężenie prądu zmienia wartość impedancji stalowych przewodów uziemiających wskutek nagrzewania i zjawiska naskórkowości. Czy pomiar rezystancji tą metodą jest miarodajny dla uzyskania rezystancji uziemienia uziomów przy ich sprawdzaniu? (str. 27-28)

Zarówno norma PN/E-05009 jak i „Warunki jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne niskiego napięcia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej” dla obwodów SELV nie ograniczają liczby odbiorników przyłączonych do jednego źródła zasilania. Czy nie wymaga to interpretacji? (str. 28)

3. Zamieszczone w nr 21 INPE:

Odpowiedź IGN i G na pytania w sprawie połączeń wyrównawczych w budynkach

Biul. SEP INPE, 1998, nr 21, s. 8-11

2. Zamieszczone w nr 19 INPE:

Dopuszczalne czasy wyłączenia zasilania w zależności od warunków środowiskowych i innych uwarunkowań (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 35-36).

Możliwości stosowania wyłączników różnicowoprądowych w układzie TN-C (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 34-35)

Interpretacja pojęć: SELV, PELV i FELW (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 33)

Dopuszczalność stosowania w sieciach przelicznikowych wkładek topikowych zwłocznych (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 32-33)

Problemy zmiany układu TT na TN (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 31-32)

Potrzeba kompromisu miedzy oczekiwaną korzyścią a kosztem wybiórczości zabezpieczeń (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 30-31)

Ograniczenie w stosowaniu wyłączników nadprądowych w złączach (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 29-30)

Stopniowa modernizacja instalacji elektroenergetycznych (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 28-29)

Słownictwo dawne i obecnie lansowane przez PN/E-05009 (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 27-28)

Wyłączniki różnicowoprądowe w złączach w aspekcie prawno-technicznym (Biul. SEP INPE, 1998, nr 19, s. 25-27)

1. Zamieszczone w nr 15 INPE:

Problem wyboru środków ochrony modernizacji instalacji i urządzeń elektrycznych (Biul. SEP INPE, 1997, nr 15, s. 40-41).

Wybór środków dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach o napięciu do 1 kV w świetle przepisów Wykonawczych Prawa Budowlanego (wg Dep. A i TB Min. Gosp. Przestrz i Bud. Biul. SEP INPE, 1997, nr 15, s. 39-40).