Jeszcze o Miesięczniku INPE

W miesięczniku INPE publikowane są bieżące informacje o zmianach w przepisach technicznych, o normach opublikowanych, wycofanych i uznanych za Polskie Normy, komentarze i objaśnienia, porady i odpowiedzi na listy Czytelników, artykuły naukowo-techniczne, a także prezentujące aktualne zasady wiedzy technicznej i słownictwa elektrycznego.

Miesięcznik INPE, Zeszyty „Podręcznika...” oraz Monografie INPE są też źródłem aktualnej informacji firmowej. Informacje, ogłoszenia i reklamy są w nich zamieszczane przez producentów, wykonawców i hurtownie aparatów, urządzeń, osprzętu i innych wyrobów elektrycznych.

Zeszyty „Podręcznika dla Elektryków” oraz Monografie INPE cieszą się dużym zainteresowaniem biur projektowych i nie tylko prenumeratorów „Miesięcznika INPE”, lecz także innych instytucji i osób. Dotychczas ukazują się w nakładach 3-4 tys. egz.

Image
Image

Roczna prenumerata Miesięcznika INPE obejmuje 12 numerów (6 pojedynczych i 3 łączone) oraz Monografie INPE wydane w okresie objętym prenumeratą. Koszty pocztowej przesyłki ekonomicznej na wskazany przez prenumeratora adres pocztowy pokrywa redakcja. Za niedoręczenie przesyłki przez Pocztę Polską redakcja nie bierze odpowiedzialności.

W kontaktach z nami bardzo pomocny jest kod klienta umieszczany na nalepkach adresowych naszych przesyłek pocztowych (przed nazwiskiem lub nazwą firmy adresata).