O normalizacji

O normalizacji

 25. Jeszcze o normach i Dyrektywach Nowego Podejścia

Informacje PKN, Mies. SEP INPE nr 178 s. 72-73.

 24. Jeszcze o normalizacji krajowej, europejskiej i międzynarodowej

Musiał E., Mies. SEP INPE nr 175-176 s. 82-84.

 23. Podstawy prowadzenia badań napięciowych odbiorczych linii kablowych

Rynkowski A. Mies. SEP INPE nr 169 s. 24-31.

 22. Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Dyskusja i aktualizacja

Rynkowski A. Mies. SEP INPE nr 169 s. 32-38.

 21.Projekt N SEP-E-004:2013 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa (wrzesień 2013 r.)

Mies. SEP INPE nr 169 s. 39-72.

 20. Informacje podstawowe o Polskich Normach

Mies. SEP INPE nr 166 s. 63-66.

 19. Stanowisko PKN w kwestii dobrowolności stosowania Polskich Norm

Mies. SEP INPE nr 166 s. 67.

 18. Komunikat PKN dotyczący zmiany numeracji Polskich Norm

Mies. SEP INPE nr 166 s. 68.

 17. Oznaczenia normalizacyjne literowe

Mies. SEP INPE nr 162-163 s. 105-109.

 16. Projekt normy N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Mies. SEP INPE nr 158-159 s. 73-101.

 15. Projekt normy N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Mies. SEP INPE nr 158-159 s. 47-72.

 14. Zakres nowelizacji normy N-SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przed porażeniem elektrycznym

Jabłoński W. Mies. SEP INPE nr 158-159 s. 39-46.

 13. Zmieniony wykaz norm powołanych w zakresie elektryki

Mies. SEP INPE nr 157 s. 60-66.

 12. Dyrektywy i normy

Mies. SEP INPE nr 148-149 s. 109-111.

 11. Stanowisko PKN w kwestii dobrowolności stosowania norm

Mies. SEP INPE nr 148-149 s. 108.

 10. Sektory i Komitety Techniczne normalizacji elektrycznej

Mies. SEP INPE nr 148-149 s. 100-107.

 9. SEP – pionier normalizacji i sojusznik PKN

Mies. SEP INPE nr 148-149 s. 96-99.

 8. System dobrowolnej normalizacji
Mies. SEP INPE nr 148-149 s. 89-95.

 7. Normalizacja międzynarodowa i europejska oraz zasady stosowania Polskich Norm

 6. Powszechnie uznane reguły techniczne
Biul. SEP INPE nr 46 s. 3-17.

 5. Najwyższy czas zaprzestać parodiowania normalizacji
Biul. SEP INPE 2002 nr 48 s. 96-110.

 4. Czy Polska Norma jest jak Biblia?
Biul. SEP INPE 2000, nr 31, s. 43-53.
Wiad. Elektrotechniczne, 2000, nr 3, s. 102-108.
MEGAWAT, 2000, nr 27, s. 1-8.

 3. Pojmowanie przepisów i norm bezpieczeństwa
Musiał E., Biul. SEP INPE 2007, nr 93-94, s. 3-24.

 2. Dyrektywy i normy
Biul. SEP INPE 2011, nr 136-137, s. 98-99.

 1. System normalizacyjny w Polsce
Biul. SEP INPE 2011, nr 136-137, s. 95-97.