O słownictwie elektrycznym

O słownictwie elektrycznym

24. Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar - (wstęp, całość dostępna w sklepie w zakładce "Inne publikacje Inpe")

Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE 2014, nr 175-176, s. 3-31.

23. Pisownia wielkoprzymiotnikowych nazw technicznych

Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE 2013, nr 170-171, s. 67-71.

22. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Terminy i definicje

(Opr. TM), Biuletyn SEP INPE 2013, nr 162-163, s. 91-99.

21. Czas i pojęcia z nim związane

Pawluk K., Biuletyn SEP INPE 2002, nr 46, s. 22-25.

20. Podstawowe pojęcia techniki oświetleniowej
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE 2005, nr 75, s. 3-38.

19. Wykaz Polskich Norm opracowywanych przez NKP 8 ds. terminologii, dokumentacji i symboli graficznych, oznaczeń wielkości i jednostek miar w elektryce
Pawluk K., Schweitzer T., Biuletyn SEP INPE, 1997, nr 14, s. 48-49

18. Działalność i współpraca Polskiego Komitetu Terminologii Elektrycznej SEP z Polskim Komitetem Normalizacji (wg. sprawozdania PKTE z 16.07.1996 r.)
Pawluk K., Schweitzer T., Biuletyn SEP INPE, 1997, nr 14, s. 46-47

17. Polskie słownictwo elektrotechniczne na kolejnym rozdrożu
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2010, nr 125, s. 3-48

16. Problemy z interpretacją niektórych podstawowych terminów związanych z ochroną przeciwporażeniową (artykuł dyskusyjny)
Witold Jabłoński, Biuletyn SEP INPE, 2009, nr 122-123, s. 28-39

15. O poprawność polskiego słownictwa z zakresu elektryki
Krystyn Pawluk, Biuletyn SEP INPE, 2009, nr 121, s. 3-19

14. Jak pisać teksty techniczne poprawnie
Krystyn Pawluk, Biuletyn SEP INPE, 2007, nr 90, s. 75-90

13. Wieża Babel
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2006, nr 83, s. 71-73

12. Trój- czy trzy- ?
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2005, nr 68-69, s. 71-73

11. Współczynnik jednoczesności a współczynnik zapotrzebowania
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2005, nr 68-69, s. 65-70

10. Polietylen sieciowany
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2004, nr 59-60, s. 97-98

9. Przewód o izolacji
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2004, nr 59-60, s. 95-97

8. Nazewnictwo i oznaczanie napięć
Edward Musiał, Biuletyn SEP INPE, 2004, nr 59-60, s. 92-95

7. Aktualizacja i nowelizacja terminologii elektroenergetycznej w słowniku IEV
Jerzy Sawicki, Biuletyn SEP INPE, 2003, nr 50, s. 68-73

6. O celowości zmian i ujednolicenia niektórych polskich terminów i ich oznaczeń dotyczących zagrożenia porażeniowego ze stosowanymi w IEC i CENELEC
Witold Jabłoński, Biuletyn SEP INPE, 2001, nr 42, s. 3-11

5. Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach rozdzielczych niskiego napięcia. Interpretacja kontrowersyjnych pojęć i definicji. Zasady doboru parametrów technicznych do warunków pracy w sieci (artykuł dyskusyjny)
Andrzej Balcerzak, Biuletyn SEP INPE, 2002, nr 44, s. 64-70

4. Uwagi do artykułu dr. inż. W. Jabłońskiego dotyczącego ujednolicenia niektórych ter minów dotyczących zagrożenia porażeniowego (INPE Nr 42 – listopad - grudzień 2001)
Zbigniew Nartowski, Biuletyn SEP INPE, 2002, nr 44, s. 71

3. Instalacje elektroenergetyczne wysokiego napięcia (terminologia)
Zbigniew Nartowski, Biuletyn SEP INPE, 2002, nr 43, s. 71-74

2. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki
Zbigniew Nartowski, Biuletyn SEP INPE, 2002, nr 46, s. 26-30

1. Bibliografia z dziedziny terminologii elektrycznej
Tadeusz Malinowski, Biuletyn SEP INPE, 2002, nr 46, s. 30-41