Opinie i polemiki

25. Opinia o miesięczniku INPE i zeszytach monotematycznych INPE. Pisze prof. dr hab. inż Mieczysław Hering

(Warszawa, 2.08.2017 r.) 

24. Ponownie o źródłach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Pisze Edward Musiał.

(Mies. SEP INPE nr 190 s. 106)

23. W sprawie dobrowolności stosowania polskich norm. Pisze Kamil Szuster

(Mies. SEP INPE nr 187 s. 60)

22. Odpowiedź członka KKK PIIB Janusza jesiony na listy czytelników opublikowane w INPE

(Mies. SEP INPE nr 179)

21. W sprawie interpretacji uprawnień budowlanych elektryków

(Mies. SEP INPE nr 166 s. 79-80)

20. W sprawie artykułu „Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych”

(Mies. SEP INPE nr 166 s. 76-78)

19. Cała prawda o uprawnieniach telekomunikacyjnych – Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB

(Mies. SEP INPE nr 166 s. 72-75)

18. W sprawie ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia wg 5. Zeszytu „Podręcznika INPE...”

(Mies. SEP INPE nr 161 s. 87)

17. Od stałego czytelnika w sprawie artykułu dotyczącego kontroli stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia.

(Mies. SEP INPE nr 156 s. 79)

16. Od p. W.J. w sprawie błędów w 37. Zeszycie „Podręcznika dla elektryków” -> zobacz Aneks do 37 Zeszytu "Podręcznika..."

(Mies. SEP INPE nr 154-155 s. I-IV)

15. Od p. A.M. w sprawie artykułu „Wymagania normatywne w projektowaniu...”.

(Mies. SEP INPE nr 153 s. 89)

14. Sześć listów do redakcji, zobacz w "Pytania i odpowiedzi" -> (poz. zamieszczone w nr. 146-147)

13. Zamieszczone w nr 136-137 INPE:

 • Poparcie skargi do UOKiK i krytyka stanowiska URE w spr. warunków technicznych przyłączania obiektów do elektroenergetycznych sieci rozdzielczych

12. Od p. A.B. w sprawie terminologii w opisie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych.

(Mies. SEP INPE nr 112-113 s. 109)

11. Zamieszczone w nr 84 INPE:

   • Odpowiedź na list pana Marka Łubkowskiego (str. 90-93)

10. Zamieszczone w nr 83 INPE:

   • W sprawie statystyki wypadków porażeń prądem elektrycznym w Polsce (str. 79-81)
   • W sprawie aparatury łączeniowej transformatorów 15/0,4 kv o mocy 630 kVA (str. 81)

9. Od p. J.O. w sprawie rozdzielenia przewodu PEN na PE i N w sieciach kablowych TN.

(Mies. SEP INPE nr 80-81 s. 109-114)

8. Od p. J.W. w sprawie ignorowania krytycznych opinii i recenzji.

(Mies. SEP INPE nr 80-81 s. 106)

7. Zamieszczone w nr 78 INPE:

   • W sprawie zakresu uprawnień budowlanych (str. 86-91)
   • W sprawie zabezpieczeń przedlicznikowych w złączu (str. 92-95)

6. Zamieszczone w nr 62 INPE:

   • Zakres uprawnień budowlanych w specj. sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, uzyskiwanych przez osoby ze średnim wykształceniem w latach 1975-1995 (str. 95-98)

5. Zamieszczone w nr 56 INPE:

   • W sprawie uprawnień budowlanych w specjalnościach instalacyjnych „elektrycznych” i „telekomunikacyjnych”(str. 91-97)
   • W sprawie praktyki niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych (str. 97-98)
   • W sprawie interpretacji Prawa Budowlanego w zakresie pomiarów elektrycznych (str. 98)

4. Zamieszczone w nr 44 INPE:

 • Jeszcze raz w sprawie ochrony przeciwporażeniowej w obwodzie suwnicy (str. 83-85)
 • Uprawnienia do projektowania przyłączy elektrycznych i kontrola stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych (str. 85-86)

3. Od p. A.M. dotyczący poparcia skargi do UOKiK i krytyki stanowiska URE w sprawie warunków technicznych przyłączenia obiektów do elektroenergetycznych sieci rozdzielczych

2. Od p. J.W. i polemiczna korespondencja w kolejności

   • List otwarty p. J. Wiatra
   • Odpowiedź redaktora INPE
   • Opinia dra E. Musiała w sprawie zarzutów zawartych w Liście otwartym p. J. Wiatra
   • List do dyrektora COSiW-u
   • List p. Marcina Orzechowskiego

1. Od p. M.F. – z recenzją „Poradnika projektowania i wykonawstwa” autorstwa J. Wiatra i M. Orzechowskiego.