INNE (wybrane) PUBLIKACJE INPE

INNE (wybrane) PUBLIKACJE INPE

 164. Krytyka ochrony odgromowej niezgodnej z normami europejskimi.

Aniserowicz K. Miesięcznik SEP INPE nr 201-202, s. 3 - 15, 2016

 163. Rzetelnie i rozważnie o zamiennikach klasycznych żarówek (część II).
Tabaka P. Miesięcznik SEP INPE nr 190, s. 74 - 92, 2015

 162. Rzetelnie i rozważnie o zamiennikach klasycznych żarówek (część I).
Tabaka P. Miesięcznik SEP INPE nr 190, s. 51 - 73, 2015

 161. Nowoczesne technologie w energetyce – SF6 czy próżnia.
Chmielak W. Miesięcznik SEP INPE nr 190, s. 15 - 50, 2015

 160. Problemy normalizacji ochrony katodowej – przegląd aktualnych norm.
Sokólski W. Miesięcznik SEP INPE nr 190, s. 4 - 14, 2015.

 159. Regulacja napięcia w sieciach dystrybucyjnych niskiego napięcia z mikroinstalacjami.
Cieślik S. Miesięcznik SEP INPE nr 189, s. 43 - 49, 2015

 158. Telekomunikacja oraz techniki informacyjne i komunikacyjne: źródła i siły napędowe innowacyjności.
Wilk A.M. Miesięcznik SEP INPE nr 189, s. 8 - 29, 2015

 157. Ocena ciągłości połączeń urządzenia piorunochronnego na podstawie pomiarów metodą udarową.
Wojas S. Miesięcznik SEP INPE nr 188, s. 41 - 51, 2015

 156. Uszkodzenia elektronicznych liczników energii elektrycznej w wyniku niewłaściwego doboru ograniczników przepięć.
Wiater J. Miesięcznik SEP INPE nr 188, s. 34 - 40, 2015

 155. Analiza rozpływu prądu udarowego w urządzeniu piorunochronnym i dołączonych instalacjach.
Masłowski G., Wyderka S., Karpiński L., Ziemba R., Karnas G., Filik K., Szczupak P. Miesięcznik SEP INPE nr 188, s. 25 - 33, 2015

 154. Wyznaczanie ryzyka strat piorunowych w obiekcie radiokomunikacyjnym zgodnie z PN-EN 62305-2.
Markowska R. Miesięcznik SEP INPE nr 188, s. 18 - 24, 2015

 153. Wpływ zmian zasad oceny zagrożenia piorunowego na potrzebę stosowania ochrony odgromowej i jej kategorię.
Maksimowicz T. Zielenkiewicz M. Miesięcznik SEP INPE nr 188, s. 3 - 17, 2015

 152. System wspomagania elektroenergetyki kondensatorowymi i akumulatorowymi magazynami elektryczności WEKiAMEL.
Jarosławski K. Miesięcznik SEP INPE nr 187, s. 11 - 28, 2015

 151. Humanistyka w technice.
Krakowiak S. Miesięcznik SEP INPE nr 187, s. 4 - 10, 2015

 150. Kompensacja mocy biernej transformatorów SN/nn
Gładykowski F. Miesięcznik SEP INPE nr 186, s. 29 - 32, 2015

 149. Ładowanie pojazdów elektrycznych.
Skibowski M. Miesięcznik SEP INPE nr 186, s. 21 - 28, 2015

 148. Nowoczesne systemy fotowoltaiczne.148. Nowoczesne systemy fotowoltaiczne.
Smoter J. Miesięcznik SEP INPE nr 186, s. 12 - 20, 2015

147. Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę urządzeń elektrycznych
Strzałka-Gołuszka K., Strzałka J. Miesięcznik SEP INPE nr 182 - 183, s. 39 - 66, 2014

146. Układy zasilania obiektów ochrony zdrowia
Dołęga W. Miesięcznik SEP INPE nr 182 - 183, s. 29 - 38, 2014

145. Automatyka budynkowa w obiektach rozległych na przykładzie systemów KNX i LCN
Książkiewicz A. Miesięcznik SEP INPE nr 182 - 183, s. 17 - 28, 2014

144. Bezpieczeństwo instalacji fotowoltaicznych
Szczerbowski R. Miesięcznik SEP INPE nr 182 - 183, s. 7 - 16, 2014
143. Zasady doboru aparatów elektrycznych

Strojny J. Miesięcznik SEP INPE nr 181, s. 46 - 54, 2014

142. Dobór nastaw zabezpieczeń nadprądowych zwarciowych dla linii średniego napięcia
Hoppel W. Miesięcznik SEP INPE nr 181, s. 18 - 45, 2014

141. Interpretacja tablic obciążalności kabli
Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 181, s. 3 - 17, 2014

140. Profesor Stanisław Trzetrzewiński pionierem metrologii na Politechnice Gdańskiej
Roskosz R., Świsulski D. Miesięcznik SEP INPE nr 180, s. 62 -70, 2014

139. Przegląd wybranych utrudnień i barier formalno-prawnych, środowiskowych i społecznych przy budowie nowych stacji elektroenergetycznych
Dołęga W. Miesięcznik SEP INPE nr 180, s. 31 - 42, 2014

138. Mikroprocesorowy miernik impedancji pętli zwarciowej eliminujący wpływ odkształcenia napięcia przez regulację argumentu obciążenia pomiarowego
Roskosz R., Świsulski D. Miesięcznik SEP INPE nr 180, s. 5 - 14, 2014

137. Rola Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją SEP w rozwoju technologii ochrony katodowej w Polsce

Sokólski W. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 83 - 97, 2014

 136. Oświetlenie placu budowy

Gorgolewski Ł. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 48 - 56, 2014

 135. Redukcja poziomu oświetlenia drogowego – możliwości i ograniczenia
Górczewska M. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 39 - 47, 2014

 134. Oświetlenie awaryjne i inne nowe normy i zalecenia
Górczewska M. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 33 - 38, 2014

 133. LED – Podstawowe parametry, kierunki rozwoju
Górczewska M. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 26 - 32, 2014

 132. Energooszczędność oświetlenia w Polsce. Rzeczywistość roku 2014. Fakty i złudzenia
Grzonkowski J. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 17-25, 2014

 131. Aspekty techniczno-ekonomiczne rozwoju i przyłączania mikroinstalacji oraz małych instalacji fotowoltaicznych
Szczerbowski R. Miesięcznik SEP INPE nr 179, s. 5-16, 2014

 130. Badanie instalacji uziemiających stacji SN/nN
Hoppel W. Miesięcznik SEP INPE nr 178, s. 3 - 25, 2014

 129. Metody lokalizacji źródeł wyższych harmonicznych w sieciach zasilających
Hanzelka Z., Bigaj D Miesięcznik SEP INPE nr 178, s. 26 - 49, 2014

 128. Zasilanie elektryczne urządzeń funkcjonujących w czasie pożaru w budynkach
Szczotka J. Miesięcznik SEP INPE nr 178, s. 50 - 59, 2014

 127. Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni
Nowak W., Stachel A. Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 69 - 81, 2014

 126. Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne jako źródło energii w małych instalacjach cieplnych i elektroenergetycznych
Nowak W., Stachel A. Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 55-68, 2014

 125. Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych
Smulko J. Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 46-54, 2014

 124. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi
Hoppel W., Olejnik B. Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 27-45, 2014

 123. Narażenia urządzeń elektrycznych niskiego napięcia od przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze
Furgał J., Kuniewski M. Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 16-26, 2014

 122. Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców
Niewiedział E., Niewiedział R. Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 5, 2014

 121. Ocena możliwości pozyskiwania i wykorzystania energii geotermalnej w Polsce do zasilania ciepłowni i elektrociepłowni

Władysław Nowak, Aleksander Stachel, Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 69-81, 2014

 120. Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne jako źródło energii w małych instalacjach cieplnych i elektroenergetycznych

Władysław Nowak, Aleksander Stachel, Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 55-58, 2014

 119. Testowanie jakości warystorów niskonapięciowych

Janusz Smulko, Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 46-54, 2014

 118. Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa dla sieci średniego napięcia z elektrowniami lokalnymi

Witold Hoppel, Bartosz Olejnik, Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 27-45, 2014

 117. Narażenia urządzeń elektrycznych niskiego napięcia od przepięć przenoszonych przez transformatory rozdzielcze

Jakub Furgał, Maciej Kuniewski, Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 16-26, 2014

 116. Krajowe sieci dystrybucyjne a bezpieczeństwo zasilania odbiorców

Elżbieta Niewiedział, Ryszard Niewiedział, Miesięcznik SEP INPE nr 177, s. 5-15, 2014

 115. Pisownia oraz wymowa nazw i oznaczeń jednostek miar

Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 175-176, s. 3-31, 2014

 114. Problemy napięcia i strat energii elektrycznej w odbiorach przemysłowych i indywidualnych

Strojny J. W. Miesięcznik SEP INPE nr 175-176, s. 32-46, 2014

 113. Wyłączniki i rozłączniki Noark Electric dla instalacji PV

Gałach M. Miesięcznik SEP INPE nr 172-173, s. 69-76, 2014

 112. Ochrona przed przepięciami systemów pomiarowych w energetyce

Sowa A. W. Miesięcznik SEP INPE nr 172-173, s. 51-68, 2014

 111. Nowe metody pomiaru impedancji pętli zwarciowej dużym pełnofalowym prądem pomiarowym bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych

Roskosz R. Miesięcznik SEP INPE nr 172-173, s. 38-50, 2014

 110. Współczesne rozwiązania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średnich napięć o nieskutecznie uziemionym punkcie neutralnym

Hoppel W. Miesięcznik SEP INPE nr 172-173, s. 4-37, 2014

 109. Dobezpieczanie wyłączników różnicowoprądowych bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego

Czapp S. Miesięcznik SEP INPE nr 170-171, s. 57-66, 2013

 108. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca za pomocą wyłączników różnicowoprądowych, czyli jak czytać i jak interpretować normy

Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 170-171, s. 44-56, 2013

 107. Ochrona przeciwporażeniowa w elektroenergetycznych liniach napowietrznych wysokiego napięcia – aktualny stan normalizacji

Czapp S. Miesięcznik SEP INPE nr 170-171, s. 32-43, 2013

 106. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach zasilanych z zespołów prądotwórczych spalinowo-elektrycznych

Musiał E. Miesięcznik SEP INPE nr 170-171, s. 3-31, 2013

 105. Zagrożenia drganiowe przewodów SN-15 kV

Gładykowski F. Miesięcznik SEP INPE nr 169, s. 17-23, 2013

 104. Napięciowe kryteria skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu w liniach oraz instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia

Jabłoński W. Miesięcznik SEP INPE nr 169, s. 3-16, 2013

 103. Przewody telekomunikacyjne i do transmisji sygnałów

Świerżewski M. Miesięcznik SEP INPE nr 168, s. 62-72, 2013

 102. Nowoczesne technologie i urządzenia stosowane w instalacjach elektrycznych. Prezentacja modelowych rozwiązań i zabezpieczeń

Danielski L. Miesięcznik SEP INPE nr 168, s. 41-62, 2013

 101. Bezpieczniki gL/gG do ochrony kabli i przewodów

Müller J., Miesięcznik SEP INPE nr 168, s. 40, 2013

 100. Selektywność zwarciowa wkładek topikowych produkcji ETI Polam

ETI Polam, Miesięcznik SEP INPE nr 168, s. 39, 2013

 99. Charakterystyki czasowo-prądowe (pasmowe) wkładek topikowych

ETI Polam, Miesięcznik SEP INPE nr 168, s. 28-39, 2013

 98. Selektywność działania zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Danielski L., Zacirka R. Miesięcznik SEP INPE nr 168, s. 12-28, 2013

 97. Transformatory solarne

Cybulski S. Miesięcznik SEP INPE nr 167, s. 27-37, 2013

 96. Produkty niskonapięciowe w instalacji PV

Jarzyńska K. Miesięcznik SEP INPE nr 167, s. 21-26, 2013

 95. Inwertery centralne dla instalacji fotowoltaicznych

Krakowski R. Miesięcznik SEP INPE nr 167, s. 13-20, 2013

 94. Wprowadzenie do fotowoltaiki – układy elektryczne

Bargieł P. Miesięcznik SEP INPE nr 167, s. 7 - 12, 2013

 93. Zabezpieczenia nadprądowe w instalacjach elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem selektywności

Klajn A. Miesięcznik SEP INPE nr 166, s. 3-29, 2013
92. Wkładki topikowe. Wybrane zagadnienia.

Kłopocki R. Miesięcznik SEP INPE nr 166, s. 30-43, 2013

 91. Jak odczytywać charakterystykę czasowo-prądową bezpieczników?

Źródło: www.jeanmueller.pl: Miesięcznik SEP INPE nr 166, s. 44-47, 2013

90. Nowa generacja mierników rezystancji izolacji MIC-5010 firmy SONEL

Jasiński G.: Miesięcznik SEP INPE nr 164-165, s. 125-128, 2013

89. O nowych zasadach kształcenia elektryków

Malinowski T.: Miesięcznik SEP INPE nr 164-165, s. 2, 2013

 88. Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowastowski J.: Miesięcznik SEP INPE nr 164-165, s. 3-13, 2013

 87. Dobór przekładników napięciowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych

Strzałka-Gołuszka K., Gołuszka M..: Miesięcznik SEP INPE nr 164-165, s. 14-30, 2013

 86. Obciążalność prądowa kabli ułożonych w ziemi

Lesiak F..: Miesięcznik SEP INPE nr 164-165, s. 31-38, 2013

 85. Dobór przekroju kabli układanych w ziemi bez rury osłonowej

Gładkowski F. Sobecki W.: Miesięcznik SEP INPE nr 162-163, s. 88-90, 2013

 84. Zasady projektowania równoległych torów wielkoprądowych i szynoprzewodów

Kolimas Ł.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 3-8, 2013

 83. Dobór przekładników prądowych do układów pomiarowych i zabezpieczeniowych

Gołuszka M. Strzałka-Gołuszka K.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 9-25, 2013

 82. Falowniki

Świerżewski M.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 26-36, 2013

 81. Instalacje elektryczne w czasie pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Gorgolewski Ł.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 37-47, 2013

 80. Źródła generacji rozproszonej oraz sieci Smart Grid w budownictwie przemysłowym niskoenergetycznym

Szczerbowski R.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 48-59, 2013

 79. Elektryczne ogrzewanie przewodowe rezystancyjne

Świerżewski M.: Miesięcznik SEP INPE nr 161, s. 60-75, 2013

 78. Taryfy za dostawę energii elektrycznej z punktu widzenia odbiorcy

Niewiedział E. Niewiedział R.: Miesięcznik SEP INPE nr 160, s. 31-39, 2013

 77. Programowanie pracy odbiorników i niekonwencjonalnych źródeł energii w budynku energooszczędnym

Sroczan E.: Miesięcznik SEP INPE nr 160, s. 20-30, 2013

 76. Kryteria wymiarowania instalacji elektrycznych

Markiewicz H.: Miesięcznik SEP INPE nr 160, s. 3-19, 2013

 75. Wielostopniowa ochrona przed przepięciami instalacji elektrycznych i teletechnicznych w obiektach budowlanych w oparciu o normy z serii PN-EN 62305

Wincencik K.: Miesięcznik SEP INPE nr 158-159, s. 3-10, 2012

 74. LED-owa rewolucja w oświetleniu wnętrz

Strzałka-Gołuszka K.: Miesięcznik SEP INPE nr 158-159, s. 22-33, 2012

 73. Metody oceny ryzyka wybuchu w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych

Świerżewski M.: Miesięcznik SEP INPE nr 158-159, s. 11-21, 2012

 72. Oświetlenie awaryjne

Świerżewski M.: Miesięcznik SEP INPE nr 157, s. 36-48, 2012

 71. Pomiary i rejestracja prądu upływowego w instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych

Olesz M.: Miesięcznik SEP INPE nr 157, s. 27-35, 2012

 70. Doświadczenia z próby i badań rozruchowych instalacji elektrycznej obiektu typu Data Center

Daszczyński T., Chmielak W.: Miesięcznik SEP INPE nr 157, s. 18-26, 2012

 69. Efektywność zarządzania energią w sieciach elektroenergetycznych typu Smart Grid - możliwości badawcze laboratorium LINTE^2

Augusiak A., Pokoński R.: Miesięcznik SEP INPE nr 157, s. 12-17, 2012

 68. Efektywność energetyczna urządzeń oświetleniowych a jakość energii elektrycznej

Czapp S.: Miesięcznik SEP INPE nr 157, s. 3-11, 2012

67. Zabezpieczenia przeciwpożarowe kabli

Kajdaniak J.: Miesięcznik SEP INPE nr 156, s. 31-49, 2012

66. Inteligentne sieci elektroenergetyczne - zagadnienia bezpieczeństwa cyfrowego

Billewicz K.: Miesięcznik SEP INPE nr 154-155, s. 26-41, 2012

 65. Doświadczenia z etapu rozruchu i pierwszych tygodni eksploatacji bloku 858 MW w Elektrowni Bełchatów

Papuga S., Wijata M.: Miesięcznik SEP INPE nr 154-155, s. 11-25, 2012

 64. Zaawansowane technologie energetyczne - na przykładzie projektów nowych bloków energetycznych w PGE GiEK S.A.

Wdowiak M.: Miesięcznik SEP INPE nr 154-155, s. 3-10, 2012

63. Wentylacja przestrzeni potencjalnie zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych

Świerżewski M.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 64-72, 2012

 62. Wpływ oszczędności w stratach energii na dobór transformatorów rozdzielczych SN/nn

Niewiedział E. Niewiedział R.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 56-63, 2012

 61. Usługi elektrotechniczne we wsiach

Krakowiak S.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 52-55, 2012

 60. Zagrożenie porażeniowe i ochrona przeciwporażeniowa w wiejskich instalacjach niskiego napięcia

Jabłoński W.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 29-39, 2012

 59. Wiejskie sieci elektroenergetyczne – budowa i doświadczenia z użytkowania

Bożentowicz L.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 17-28, 2012

 58. Potrzeby energetyczne polskich wsi i rolnictwa

Krakowiak S.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 10-16, 2012

 57. Potrzeby i problemy elektroenergetyki wiejskiej

Malinowski T.: Miesięcznik SEP INPE nr 153, s. 4, 2012

 56. Zastosowanie stacjonarnych analizatorów PQI-D i PQI-DA do monitorowania jakości energii elektrycznej w stacjach zasilających

Wiśniewski R.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 74-80, 2012

 55. Współpraca systemu fotowoltaicznego z układem zasilania w energię w budynku inteligentnym

Głuchy D. Jarmuda T. Kurz D. Skowronek K. Trzmiel G.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 67-73, 2012

 54. Symulacja zmienności obciążenia w mikrosieci zawierającej elektrownie zasilane energią odnawialną

Sroczan E.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 59-66, 2012

 53. Automatycznie strojona cewka Petersena firmy EGE z regulatorem A-Eberle

Witkowski L.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 50-58, 2012

 52. Problemy identyfikacji elementów systemu elektroenergetycznego powodujących wzrost wyższych harmonicznych napięcia

Cieślik S.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 43-49, 2012

 51. Straty energii elektrycznej w krajowym systemie elektroenergetycznym

Niewiedział E. Niewiedział R.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 34-42, 2012

 50. Aktualny stan potrzeb odnowy i modernizacji wiejskich sieci elektroenergetycznych oraz możliwości wykorzystania funduszy pomocowych dla rozwoju sieci wiejskich

Strożek K.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 25-33, 2012

 49. Ochrona katodowa den zbiorników kontaktujących się z ziemią lub fundamentami wg prEN 16299

Sokólski W.: Miesięcznik SEP INPE nr 152, s. 3-13, 2012

 48. Lokalizator kabli i infrastruktur podziemnych LKZ-1000

Wojewoda M.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 77-80, 2012

 47. Profesjonalne systemy nośne do kabli przewodów firmy BAKS

Włodarczyk T.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 61-65, 2012

 46. Wybrane zagadnienia współpracy pomiędzy systemem KNX, a niektórymi instalacjami budynkowymi

Książkiewicz A.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 54-60, 2012

 45. Inteligentne systemy zarządzania budynkiem

Skoczylas M.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 46-53, 2012

 44. Ograniczniki mocy - ETIMAT T

Kłopocki R.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 44-45, 2012

 43. Wyłączniki różnicowoprądowe specjalne LIMAT z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym firmy ETI POLAM

Kłopocki R.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 38-43, 2012

 42. Styczniki silnikowe CEM firmy ETI POLAM

Kłopocki R.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 30-37, 2012

 41. Rozłączniki SASIL plus w rozdzielnicach niskiego napięcia

Chmielewski R.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 25-29, 2012

 40. Nowoczesne wyłączniki niskiego napięcia firmy ABB, parametry, nastawy, aplikacje

Antosiuk D.: Miesięcznik SEP INPE nr 151, s. 19-24, 2012

 39. Zagadnienia rezystancji uziomów w gruncie przemarzniętym

Wysocki J.: Miesięcznik SEP INPE nr 112-113, s. 113-114, 2009

 38. W sprawie Polskich Norm zharmonizowanych

Wysocki J.: Miesięcznik SEP INPE nr 98-99, s. 95, 2007

 37. Rezystywność obliczeniowa gruntu jako podstawa obliczania największej rezystancji uziemienia ochronnego

Jabłoński W.: Miesięcznik SEP INPE nr 112-113, s. 115-124, 2009

 36. O doborze przekroju przewodów chronionych przed prądem przeciążeniowym i zwarciowym bezpiecznikami topikowymi oraz wyłącznikami instalacyjnymi

Gładykowski F.: Miesięcznik SEP INPE nr 101, s. 71-75, 2008

 35. Ochrona odgromowa rozległych obiektów typu halowego.

Sowa A.: Miesięcznik SEP INPE nr 150, s. 21-30, 2012

 34. Odległości pomiędzy urządzeniami do ograniczania przepięć a chronionym urządzeniem.

Sowa A.: Miesięcznik SEP INPE nr 150, s. 14-20, 2012

 33. Narażenie piorunowe sieci elektroenergetycznej zasilającej obiekt budowlany z urządzeniem piorunochronnym.

Sowa A.: Miesięcznik SEP INPE nr 150, s. 3-13, 2012

 32. Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych.

Spyra F., Urbańczyk M.: Miesięcznik SEP INPE nr 148-149, s. 29-34, 2011

 31. Podstawy racjonalnego doboru żył powrotnych (ekranów) kabli 6÷20 kV różnego typu w sieciach miejskich.

Korab R., Siwy E., Żmuda K.: Miesięcznik SEP INPE nr 148-149, s. 19-28, 2011

 30. Próg fibrylacji a czułość wyłączników różnicowoprądowych przy odkształconym prądzie różnicowym.

Czapp S.: Miesięcznik SEP INPE nr 148-149, s. 9-18, 2011

 29. Dobór bezpieczników topikowych.

Kłopocki R.: Miesięcznik SEP INPE nr 146-147, s. 69-73, 2011

 28. Wpływ sposobu i jakości eksploatacji przemysłowych instalacji elektrycznych na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Danielski P. Wróblewski Z.: Miesięcznik SEP INPE nr 146-147, s. 61-68, 2011

 27. Dane statystyczne o śmiertelnych wypadkach porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 2005-2009.

Danielski L. Danielski P.: Miesięcznik SEP INPE nr 146-147, s. 50-60, 2011

 26. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w instalacjach z wyłącznikami różnicowoprądowymi.

Czapp S.: Miesięcznik SEP INPE nr 146-147, s. 39-49, 2011

 25. Instalacje elektryczne na terenie budowy i rozbiórki.

Danielski L. Konieczny J.: Miesięcznik SEP INPE nr 146-147, s. 25-38, 2011

 24. Baterie akumulatorów stosowane w energetyce - typy, rodzaje, normy.

Krawczyk P.: Miesięcznik SEP INPE nr 146-147, s. 19-24, 2011

 23. Ocena stanu instalacji uziemiającej w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Czapp S.: Miesięcznik SEP INPE nr 145, s. 3-38, 2011

 22. Połączenia wyrównawcze ochronne
Musiał E., Miesięcznik INPE nr 143, s. 34-63, 2011

 21. Uziomy fundamentowe i parafundamentowe
Musiał E., Miesięcznik INPE nr 143, s. 3-33, 2011

 20. Krytyczny artykuł dra inż. E. Musiała pt. „Jaką wiedzę techniczną rekomendują stowarzyszenia elektryków?”
Musiał E., Miesięcznik INPE nr 141-142, s. 87-120, 2011

 19. Wybrane problemy instalacyjne przy stosowaniu wyłączników różnicowoprądowych.
Czapp S., Miesięcznik INPE nr 141-142, s. 3-33, 2011

 18. Kontrola stanu instalacji elektrycznych niskiego napięcia – przegląd aktualnych wymagań w zakresie prób i pomiarów
Czapp S., Miesięcznik INPE nr 139, s. 3-21, 2011

 17. Konsultacje społeczne jako element edukacji w zakresie oddziaływania na środowisko pola magnetycznego 50 Hz wytwarzanego przez linie napowietrzne 220 i 400 kV
Stankowska A., Szuba M. Miesięcznik INPE nr 124, 2010 r. str. 57-68

 16. Uwagi do Zeszytu nr 23 Podręcznika INPE dla Elektryków
Jabłoński W. Miesięcznik INPE nr 131, 2010 r. str. 103-111

 15. Raz jeszcze o miejscowych połączeniach wyrównawczych w pomieszczeniach kąpielowych o rurach wodociągowych z tworzyw sztucznych
Biul. SEP INPE 2001, nr 37, s. 71-75.

 14. Połączenia wyrównawcze przy rurach wodociągowych z tworzyw sztucznych – (art. polemiczny – zob. odp. poz. 15)
Sałasiński K.: Połączenia wyrównawcze przy rurach wodociągowych z tworzyw sztucznych. Biul. SEP, INPE 2001, nr 37, s. 69-71.

 13. Miejscowe połączenia wyrównawcze w pomieszczeniach kąpielowych w budynkach z rurami wodociągowymi z tworzyw sztucznych
Biul. SEP, INPE 2000, nr 33, s. 41-46.

 12. Połączenia wyrównawcze i nieprawidłowości w wykonawstwie budowlanym
Musiał E.: List J. Broja w sprawie ochrony przeciwporażeniowej i nieprawidłowości w wykonawstwie budowlanym. Miesięcznik SEP INPE 2010, nr 131, s. 112-116.

 11. Zwarcie faza-ziemia w układzie TN
Biul. SEP INPE 2001, nr 42, s. 12-15.

 10. Wieża Babel
Musiał E.: Wieża Babel. Biul. SEP INPE 2006, nr 83, s. 66-78.

 9. Dobezpieczanie ograniczników przepięć
Musiał E.: Dobezpieczanie ograniczników przepięć. Biul. SEP INPE 2006, nr 76-77, s. 3-37.

 8. Prądy zwarciowe w niskonapięciowych instalacjach i urządzeniach prądu przemiennego
Artykuł wyróżniony II nagrodą przez Jury Konkursu im. Prof. Mieczysława
Pożaryskiego na najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w 2001 roku.
Biul. SEP INPE 2001, nr 40, s. 3-50.

 7. Podstawowe pojęcia techniki oświetleniowej
Musiał E.: Podstawowe pojęcia techniki oświetleniowej. Biul. SEP INPE 2005, nr 75, s. 3-38.

 6. Przegląd elektrycznych źródeł światła
Musiał E.: Przegląd elektrycznych źródeł światła. Główne właściwości i tendencje rozwojowe. Biul. SEP INPE 2006, nr 79, s. 3-66.

 5. Instalacje elektryczne nowoczesnego luksusowego hotelu
Martyński J., Młodzianowski Z., Musiał E.: Instalacje elektryczne nowoczesnego luksusowego hotelu. Miesięcznik SEP INPE 2009, nr 120, s. 3-39.

 4. Lodowaty prysznic
Musiał E.: Lodowaty prysznic. Biul. SEP INPE 2007, nr 93-94, s. 115-118.

 3. Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (3). Niezawodność
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (3). Niezawodność. Miesięcznik SEP INPE 2008, nr 110-111, s. 3-40.

 2. Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (2). Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (2). Przegląd i charakterystyka współczesnych konstrukcji. Miesięcznik SEP INPE 2008, nr 109, s. 3-44.

 1. Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (1). Powstanie, rozwój, przyszłość
Musiał E., Czapp S.: Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe (1). Powstanie, rozwój, przyszłość. Miesięcznik SEP INPE 2008, nr 108, s. 3-46.

Copyright © 1994-2019 Zakład Wydawniczy „INPE” w Bełchatowie
Tel. 44 633 33 55, kom. 783 976 966